Filtry s aktivním uhlím

Aktivní uhlí slouží primárně k odstranění nepříjemných zápachů z prostředí, čehož dosahuje díky své vysoké absorpční schopnosti. Své uplatnění najde ve stravovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorech, nemocnicích, letištích i výrobních halách, kde může být cílem zamezit šíření nepříjemných pachů do okolního prostředí.

Aktivní uhlí jsme schopni dodat samostatně nebo jako součást filtru. Filtr může mít podobu patrony nebo kompaktního či kapsového filtru. Možné je i dodání spolu s upínacím rámem nebo filtračním boxem.

Jako doplňkovou službu nabízíme i regeneraci použitého aktivního uhlí metodou termické desorpce. Jedná se o ekonomičtější variantu oproti výměně. Regeneraci je možné provádět opakovaně.